لوگوی روزنامه کیهان در تاریخ ۲۳بهمن سال ۱۳۵۷،یک روز بعد از پیروزی انقلاب با علامت پیروزی تغییر کرد

روزنامه کیهان

روزنامه کیهان

ارسال نظر