این دیدار در سال ۱۳۵۹ در جماران بوده است که در این عکس حضرت امام خمینی و آقایان سید علی خامنه ای، محمد هاشمی رفسنجانی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سید احمد خمینی، سید علی اکبر پرورش، میرحسین موسوی، سید مصطفی میرسلیم و عباس شیبانی حضور داشته اند.

امام خمینی

ارسال نظر